Regisztráció itt letölthető.

 
A nemeseknek, amennyiben másik vármegyébe költöztek, regisztrálniuk kellett magukat, hogy ők a vármegye nemesei közé kívánnak tartozni, a vármegye nemeseivel közösen akarnak tevékenykedni.

Regisztrálniuk kellett azért is, mivel különben nem lett volna hivatalos tudomása a megyei Nemesi Rendnek arról, hogy új nemes él a területükön, akitől a nemesi kötelességet számon kell kérni, majd a nemesi jogokat biztosítani kell a számára.

 

Mivel nemesi regisztráció régen volt , szeretnénk tudni, kik azok a nemesi leszármazottak, akik élni kívánnak az őseik vállalt nemesi kötelezettségeivel, ezzel nemességüket megerősítve, mint azt tették az őseik generációról, generációra.

 

Szeretnénk tudni, kik azok a nem nemek, akik átvállalják azon nemesi család leszármazottjainak nemesi kötelezettségeit, aki saját maguk annak nem tesznek eleget. Ez nem jelent nemesítést, azt csak király teheti meg, de a Nemesi Rend teljes jogú tagként fogadja őket.

Az éves tagdíj, amiből a szervezet a működésének egy részét biztosítani kívánja, Kettőezer Ft. Ezt az összeget évente egyszer, egész évre kell befizetni. A befizetések kezdetéről később küldünk tájékoztatást.

Kedves Nemes Társaink! Gyertek, tegyük a dolgunkat!