IV. Közép-európai Emberi Jogi Konferencia

Érsekújvár, 2014. szeptember 6.

 

A brüsszeli Emberi Jogok Közép-európai Bizottsága és a magyar nemesi családok Nobilitas Carpathiae civil szervezet közös szervezésében 2014. szeptember 6-án Érsekújváron a „Szlovákiai magyarok időszerű kérdései az Európai Unióban“ alcímmel sor kerül a

 

IV. Közép-európai Emberi Jogi Konferenciára.

 

A konferencia célja, hogy

1. rámutasson Edvard Beneš csehszlovák köztársasági elnök dekrétumainak érvénytelenségére és a dekrétumok máig megoldatlan következményeire,

2. konkrét példák ismertetésével megcáfolja azt a téves állítást, hogy a Beneš-dekrétumok ugyan érvényesek Szlovákiában, de már nem kerülnek alkalmazásra,

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a dekrétumok sajnálatos módon a Szlovák Köztársaság jogrendjét képezik annak ellenére, hogy ellentétesek nem csak a Szlovákiára nézve kötelező nemzetközi egyezményekkel, hanem a Szlovák Köztársaság alkotmányával is,

4. tájékoztassa a résztvevőket, hogy a Beneš-dekrétumok és a deportálások, ill. kitelepítések ügyében még közel 70 év élmúltával is létezik számos hatékony jogorvoslati lehetőség,

5. felszólítsa az illetékes hatóságokat a Beneš-dekrétumok kérdésének végleges megoldására.

A fórum résztvevói és a csatlakozó természetes és jogi személyek a Beneš-dekrétumok végső megoldása érdekében petíciót dolgoznak ki.

A petíciót megküldik a Szlovák Köztársaság illetékes hatóságainak és intézményeinek, továbbá valamennyi belföldi parlamenti képviselőnek azzal a határozott követeléssel, hogy élve a Szlovák Kötársaság törvényei adta lehetőségekkel hozzanak végső megoldást a Beneš-dekrétumok okozta sérelmek ügyében.

A IV. Közép-európai Emberi Jogi Konferencia szervezői a petíciót megküldik az Európai Unió illetékes testületeinek azzal a követeléssel, hogy a Szlovák Köztársaságban tevékenykedő emberi jogi szervezetek bevonásával felügyeljék a petíció megfelelő belföldi elitézését és amennyiben azt észleli, hogy a fejlemények nem az elvárt irányban és ütemben haladnak, a Szlovák Köztársaság ellen hatékony intézkedéseket foganatosítsanak.

A szervezők ezennel minden kedves érdeklődőt szertettel meghívnak. A konferencia részletes programja és a szervezők elérhetősége a csatolt meghívóban található.

 

Az Emberi Jogok Közép-európai Bizottsága nevében Thajnay Mária főtitkár, Brüsszel - Pozsony

A Nobilitas Carpathiae civil szervezet nevében Dr. jur. Dr.-Ing. Práznovszky Miklós

ügyvéd, emeritus egyetemi tanár, jogtörténész, törvényszéki tolmács, író, újságíró,

a Nobilitas Carpathiae országos elnöke